دوره دوم آموزش متوسطه شاخه نظری

عناوین کتاب های درسی علوم تجربی سال تحصیلی 99-98

پایه دهم

آزمایشگاه علوم تجربی (1) : 110217 آمادگی دفاعی(دهم) : 110215
انگلیسی (1) : 110230 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1)-بخش مشترک-ویژه اقلیت های دینی : 110228
تفکر و سواد رسانه ای : 110225 جغرافیای ایران : 110218
دین و زندگی (1) : 110204 ریاضی(1) : 110211
زیست شناسی(1) : 110216 شیمی(1) : 110210
ضمیمه دین و زندگی(1)اهل سنت : 110238 عربی،زبان قرآن(1) : 110206
فارسی(1) : 110201 فیزیک(1) : 110214
نگارش(1) : 110202 کارگاه کارآفرینی و تولید : 110224
کتاب کار انگلیسی1 : 110231

پایه یازدهم

آزمایشگاه علوم تجربی(2) : 111217 انسان و محیط زیست : 111268
انگلیسی(2) : 111230 تاریخ معاصر ایران : 111220
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق( 2)-ویژه اقلیت های دینی : 111228 دین و زندگی (2) : 111204
ریاضی(2) : 111211 زمین شناسی : 111237
زیست شناسی 2 : 111216 شیمی(2) : 111210
ضمیمه دین و زندگی(2)-ویژه اهل سنت : 111238 عربی،زبان قرآن(2) : 111206
فارسی(2) : 111201 فیزیک(2) : 111244
نگارش2 : 111202 کتاب کارانگلیسی(2) : 111231

پایه دوازدهم

انگلیسی(3) : 112230 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(3)-ویژه اقلیت های دینی : 112228
دین و زندگی (3) : 112204 ریاضی(3) : 112211
زیست شناسی (3) : 112216 سلامت و بهداشت : 112268
شیمی(3) : 112210 عربی،زبان قرآن(3) : 112206
فارسی(3) : 112201 فیزیک(3) : 112244
مدیریت خانواده و سبک زندگی(دختران) : 112240 مدیریت خانواده و سبک زندگی(پسران)-اجرای آزمایشی : 112241
نگارش(3) : 1122020 هویت اجتماعی : 112220
کتاب کار انگلیسی3 : 112231