عناوین رشته‌های درسی کاردانش

گروه صنعت

گروه هنر

عناوین کتاب های درسی دروس مشترک کاردانش

پایه دهم

دین و زندگی (1) : 110204 جغرافیای ایران : 110218
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (1) ـ ویژه اقلیت های دینی : 110228 عربی زبان قرآن (1) : 210111
فارسی و نگارش (1) : 210116 انگلیسی (1) : 210125
الزامات محیط کار : 210136 نرم افزار اداری تکمیلی Microsoft Access - ONE Note : 310184
نرم افزار واژه پرداز word 2016 : 310185 اطلاعات و ارتباطات : 310188
بسته های نرم افزاری (Excel - Power point) : 310263

پایه یازدهم

هنر : 110222 تفکر و سواد رسانه ای : 110225
دین و زندگی (2) : 111204 تاریخ معاصر ایران : 111220
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (2) ـ ویژه اقلیت های دینی : 111228 انسان و محیط زیست : 111268
عربی، زبان قرآن (2) : 211111 فارسی و نگارش (2) : 211116
انگلیسی (2) : 211125 تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی (جلد اول) (Adobe Photoshop – Adobe Animate) : 311253
تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی (جلد دوم) (Adobe Audition – Adobe Premiere - Arc Soft - Media Converter) : 311254 تولیدکننده چندرسانه ای دوبعدی (جلد اول) (Adobe Photoshop – Adobe Illustrator) : 311255
تولیدکننده چندرسانه ای دوبعدی (جلد دوم) (Adobe Animate – Adobe Audition - EDIUS) : 311256

پایه دوازدهم

آمادگی دفاعی : 110215 دین و زندگی (3) : 112204
هویت اجتماعی : 112220 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (3) - ویژه اقلیت های دینی : 112228
مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) : 112240 مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) : 112245
سلامت و بهداشت : 112268 اخلاق حرفه ای : 212110
عربی، زبان قرآن (3) : 212111 فارسی و نگارش (3) : 212116
کاربرگرافیکی محتوای آموزشی ( Adobe Illustrator – MOHO ) : 312216 توسعه دهنده صفحات وب با MySQL و PHP : 312251
کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign : 312259 سیستم های مدیریت محتوا : 312260
محتواساز آموزش الکترونیکی (جلد اوّّل) Adobe Captivate 2019 : 312267 محتواساز آموزش الکترونیکی (جلد دوم) Adobe Captivate 2019 Autoplay media studio 8 : 312268

تولید محتوا و انیمیشن

عناوین کتاب های درسی گرافیک رایانه ای

پایه دهم

همراه هنرجو - فتوگرافیک : 210594

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی رشته تصویربرداری

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای

عناوین کتاب های درسی رشته دستیاری طراحی لباس (دوخت و ترمیم)

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی دستیاری تهیه لباس های نمایشی (دوخت با ترمیم و تزیینات)

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی صفحه آرایی

عناوین کتاب های درسی خیاطی لباس زنانه

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

طراحی بسته بندی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

سازسازی(سنتور و سه تار)

پایه دهم

فیزیک : 210146

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

سازسازی( سه تار و ساز ضربی)

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی طلا و جواهرسازی

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی رشته قلم زنی روی فلز

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی منبت کاری

عناوین کتاب های درسی رشته صحافی و جلدسازی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی هنر معرق کاری

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی چاپ باتیک و سیلک اسکرین

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی چاپ باتیک و قلمکار

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی چاپ دستی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

کاغذسازی

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

آوازجهانی

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی آواز ایرانی

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی رشته نوازندگی ساز جهانی

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی نوازندگی ساز ایرانی

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی رشته نقاشی ایرانی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی نگارگری

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی چهره سازی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی هنر آیینه کاری

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی مدیریت آشپزی و قنادی

پایه دهم

شیمی : 210151 زیست شناسی : 210156
همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

خیاطی لباس شب و عروس

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی طراحی طلا و جواهر

عناوین کتاب های درسی رشته خیاطی مردانه دوز

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی عکاسی دیجیتال

پایه یازدهم

فیزیک : 210146 کاربرد فناوری های نوین : 211136

پایه دهم

همراه هنرجو - فتوگرافیک : 210594

عناوین کتاب های درسی خیاطی دوخت های تزیینی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی سراجی کفش

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی سراجی کیف

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی هنر فرش

پایه دهم

همراه هنرجو - صنایع دستی (فرش) : 210570

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

طراحی و نقاشی فرش

پایه دهم

همراه هنرجو - صنایع دستی (فرش) : 210570

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عکاسی

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو - فتوگرافیک : 210594

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی سفال و لعاب

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو - سرامیک : 210510

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

پایه دهم

همراه هنرجو - سرامیک : 210510

عناوین کتاب های درسی رشته تراش سنگ های قیمتی

پایبه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی تراش و تزیین شیشه و کریستال

پایبه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی خاتم کاری

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی سازسازی (سنتور و ساز ضربی)

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی معرق کاشی

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

گروه کشاورزی و خدمات