تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره
1 ضمیمه دین و زندگی(2) 111239
2 راهنمای هنرآموز تولید سرامیک به روش پرس پودر 211910
3 راهنمای هنرآموز تولید سرامیک به روش ریخته گری دوغابی 211909
4 راهنمای هنرآموز ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) 211812
5 راهنمای هنرآموز طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند 211806
6 راهنمای تدریس کار و فناوری 74/6
7 راهنمای هنرآموز توسعه مهارت های رزمی، هدفی 211822
8 ویژه نامه کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار و دانش (ویژه معلم) ویژه نامه
9 ویژه نامه کتاب های درسی دروس مشترک نظری(ویژه معلم) ویژه نامه
10 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی 211818
11 قانون کار 182/22و183/14
12 دوخت (ملحفه وپرده) 182/29
13 مهارت های زندگی 183/6
14 مهارت های زندگی 182/18
15 تربیت بدنی 181/11
16 تفکر و سبک زندگی 154/10
17 راهنمای معلم علوم تجربی و بهداشت 152/17
18 فارسی(فعالیت های نوشتاری) 40/28
19 راهنمای معلم مهارت آموزی 39
20 فارسی آموز(2)خواندن-ویژه نظام آموزش بین المللی جمهوری اسلامی ایران 704

صفحات