تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره
1 راهنمای هنرآموز حسابداری حقوق و دستمزد 211801
2 راهنمای معلم آموزش قرآن 57/1
3 راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت 81/6
4 اقتصاد 110221
5 همراه هنرجو 211546
6 طراحی و دوخت لباس بچه گانه (جلد اول) 211580
7 راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای 210817
8 راهنمای هنرآموز تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی 210818
9 اخلاق اسلامی (2) 111235
10 علوم و معارف قرآنی(2) 111234
11 اصول عقاید(2) 111232
12 همراه هنرجو 211570
13 نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو 211568
14 همراه هنرجو 211510
15 تولید سرامیک به روش پرس پودر 211509
16 تولید سرامیک به روش ریخته گری دوغابی 211508
17 جوش کاری برق و گاز 211502
18 همراه هنرجو 211455
19 همراه هنرجو 211385
20 همراه هنرجو 211361

صفحات