راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی طراحی و دوخت

کد کتاب: 
212939
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه601.35 کیلوبایت
PDF icon بخش اول647.47 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.38 مگابایت
PDF icon بخش سوم833.56 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.24 مگابایت
فایل کامل کتاب: