لوله کشی آب سرد و گرم

کد کتاب: 
310144
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه603.73 کیلوبایت
PDF icon بخش اول4.27 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.54 مگابایت
PDF icon بخش سوم4.79 مگابایت
PDF icon بخش چهارم4.36 مگابایت
PDF icon بخش پنجم3.08 مگابایت
PDF icon بخش ششم2.71 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon لوله کشی آب سرد و گرم20.14 مگابایت