نصب، راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی

کد کتاب: 
210444
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه647.43 کیلوبایت
PDF icon بخش اول3.1 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.9 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.19 مگابایت
PDF icon بخش چهارم3.22 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.72 مگابایت
PDF icon بخش ششم2.36 مگابایت
فایل کامل کتاب: