نگهداری و تعمیر تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

کد کتاب: 
212444
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه649.74 کیلوبایت
PDF icon بخش اول3.41 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.36 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.74 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.75 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.5 مگابایت
فایل کامل کتاب: