چله کشی و بافت انواع گلیم

کد کتاب: 
210571
سال تحصیلی: 
95-96
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه1.63 مگابایت
PDF icon بخش اول2.4 مگابایت
PDF icon بخش دوم1011.08 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم994.06 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.01 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon چله کشی و بافت انواع گلیم5.34 مگابایت