فلزکاری جلد دوم

کد کتاب: 
310169
دوره تحصیلی: 
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه880.34 کیلوبایت
PDF icon بخش اول5.43 مگابایت
PDF icon بخش دوم4.74 مگابایت
PDF icon بخش سوم7.62 مگابایت
PDF icon بخش چهارم3.48 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon فلزکاری جلد دوم19.53 مگابایت