اتوکد و نقشه های ساختمانی

کد کتاب: 
310163
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه681.72 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.94 مگابایت
PDF icon بخش دوم7.22 مگابایت
PDF icon بخش سوم3.44 مگابایت
PDF icon بخش چهارم3.64 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon اتوکد و نقشه های ساختمانی15.98 مگابایت