نقشه کشی فنی رایانه ای - گروه مکانیک

کد کتاب: 
210203
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه846.06 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.8 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.34 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.42 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.63 مگابایت
PDF icon بخش پنجم3.53 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول9.65 مگابایت