لوله کشی فاضلاب و هواکش

کد کتاب: 
310142
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه609.33 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.24 مگابایت
PDF icon بخش دوم4.28 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.51 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.36 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.22 مگابایت
PDF icon بخش ششم2.52 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon لوله کشی فاضلاب و هواکش13.8 مگابایت