آموزش نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت (جزوۀ آموزشی)

کد کتاب: 
210252-1
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه657.02 کیلوبایت
PDF icon بخش اول876.37 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم917.82 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.05 مگابایت
فایل کامل کتاب: