تولید قطعات به روش تراشکاری

کد کتاب: 
211420
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه647.8 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.5 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.42 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.21 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.66 مگابایت
PDF icon بخش پنجم4.52 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تولید قطعات به روش تراشکاری9.18 مگابایت