مدیریت تولید

کد کتاب: 
211137
دوره تحصیلی: 
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه634.03 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.01 مگابایت
PDF icon بخش دوم813.73 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم805.32 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم941.08 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.05 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مدیریت تولید2.68 مگابایت