سیستم عامل پیشرفته(ویندوز 7 و لینوکس دبیان)

کد کتاب: 
310182
دوره تحصیلی: 
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه589.73 کیلوبایت
PDF icon بخش اول851.39 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم643.67 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم582.72 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم903.63 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم935.66 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم753.48 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم679.06 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم533.8 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم1.22 مگابایت
PDF icon بخش دهم1.23 مگابایت
فایل کامل کتاب: