راهنمای هنر آموز عملیات تغییر خواص متالورژیکی فلزات(متالورژی)

کد کتاب: 
212921
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه604.81 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.15 مگابایت
PDF icon بخش دوم649.89 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم757.45 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم678.13 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم954.82 کیلوبایت