تولید و بسته‌بندی فرآورده‌های دام و طیور(گوشتی)

کد کتاب: 
212374
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه637.76 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.19 مگابایت
PDF icon بخش دوم1001.94 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.54 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.07 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.04 مگابایت
فایل کامل کتاب: