روغن‌کشی میوه و دانه‌های روغنی

کد کتاب: 
212372
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه637.34 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.19 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.57 مگابایت
PDF icon بخش سوم1014.71 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.7 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.15 مگابایت
فایل کامل کتاب: