سیستم عامل پیشرفته(ویندوز 7 و لینوکس دبیان)

کد کتاب: 
310182 -311182
دوره تحصیلی: 
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه569.57 کیلوبایت
PDF icon بخش اول845.12 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم631.97 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم601.57 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم967.57 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم933.41 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم763.67 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم674.33 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم555.5 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم1.21 مگابایت
PDF icon بخش دهم1.29 مگابایت
فایل کامل کتاب: