طراحی و دوخت لباس بچه گانه(جلد اول)

کد کتاب: 
211580
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه664.79 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.24 مگابایت
PDF icon بخش دوم761.81 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم3.29 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.26 مگابایت
فایل کامل کتاب: