تولید و بسته‌بندی فرآورده‌های غلات

کد کتاب: 
211372
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه744.85 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.39 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.06 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.92 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.27 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.51 مگابایت
فایل کامل کتاب: