راهنمای هنرآموز طراحی شخصیت در پویانمایی

کد کتاب: 
210966
سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه987.97 کیلوبایت
PDF icon بخش اول272 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.23 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.49 مگابایت
فایل کامل کتاب: