تولید سرامیک به روش ریخته گری دوغابی

کد کتاب: 
211508
سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول1.29 مگابایت
PDF icon بخش دوم964.71 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم610.62 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.01 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.3 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.22 مگابایت
فایل کامل کتاب: