تراشکاری(جلد1)

کد کتاب: 
310194
سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه560.15 کیلوبایت
PDF icon بخش اول9.92 مگابایت
PDF icon بخش دوم4.84 مگابایت
PDF icon بخش سوم6.66 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تراشکاری(جلد1)20.74 مگابایت