همراه هنرجو-رشته صنایع غذایی

کد کتاب: 
210373
سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه505.19 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.69 مگابایت
PDF icon بخش دوم939.82 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم2.39 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon همراه هنرجو5.06 مگابایت