طراحی، مدلسازی ودوخت دامن (ویژه دختران)

کد کتاب: 
210581
سال تحصیلی: 
95-96
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه1.88 مگابایت
PDF icon بخش اول2.4 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.12 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.27 مگابایت
PDF icon بخش چهارم723.49 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: