اصول متالورژی ریخته گری

کد کتاب: 
480/4
سال تحصیلی: 
95-96
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه471.17 کیلوبایت
PDF icon بخش اول111.09 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم366.57 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم491.23 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم397.74 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم257.66 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon اصول متالورژی ریخته گری1.43 مگابایت