اصول مکانیک دریایی (2) و کارگاه

کد کتاب: 
479

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه483.25 کیلوبایت
PDF icon بخش اول13.73 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon اصول مکانیک دریایی (2) و کارگاه13.85 مگابایت