کار و فناوری

کد کتاب: 
34/10

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه270.07 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.72 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.51 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کار و فناوری3.28 مگابایت