تولیدکننده چندرسانه ای دوبعدی (جلد دوم) (Adobe Animate – Adobe Audition - EDIUS)