اطلاعیه ها

فایل زمانبندی دریافت کتاب های درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 1395-1394 مناطق تهران و شهرستانهای استان تهران

فایل زمانبندی دریافت کتاب های درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 1395-1394 مناطق تهران و شهرستانهای استان تهران را از ضمیمه دریافت نمایید.

ارسال انتقادات و پیشنهادات

کاربر گرامی
خواهشمند است انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد توزیع کتاب های درسی و لوح های فشرده ضمیمه آن در سطح استان، منطقه، مدرسه و کیفیت کتاب های درسی به پست الکترونیکی اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap@roshd.ir ارسال نمایید.

صفحات