عناوین رشته‌های درسی کاردانش

گروه صنعت

گروه هنر

تولید محتوا و انیمیشن

عناوین کتاب های درسی گرافیک رایانه ای

پایه دهم

همراه هنرجو - فتوگرافیک : 210594

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی رشته تصویربرداری

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای

عناوین کتاب های درسی رشته دستیاری طراحی لباس (دوخت و ترمیم)

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی دستیاری تهیه لباس های نمایشی (دوخت با ترمیم و تزیینات)

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی صفحه آرایی

عناوین کتاب های درسی خیاطی لباس زنانه

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

طراحی بسته بندی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

سازسازی(سنتور و سه تار)

پایه دهم

فیزیک : 210146

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

سازسازی( سه تار و ساز ضربی)

پایه دهم

فیزیک : 210146 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی طلا و جواهرسازی

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

عناوین کتاب های درسی رشته قلم زنی روی فلز

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی منبت کاری

عناوین کتاب های درسی رشته صحافی و جلدسازی

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی هنر معرق کاری

پایه دهم

همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

مدیریت تولید : 211137

عناوین کتاب های درسی چاپ باتیک و سیلک اسکرین

پایه دهم

شیمی : 210151 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

عناوین کتاب های درسی چاپ باتیک و قلمکار